Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 741 คน [09 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 744 คน [09 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด ขนาด 1 * 1.2 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 742 คน [05 ก.ค. 62]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนมิถุนายน 2562 :: อ่าน 737 คน [05 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายไวนิล ขนาด 150 * 250 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 754 คน [02 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 150 * 250 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 742 คน [02 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 749 คน [01 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อน้ำรถยนต์พร้อมถอดและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 727 คน [01 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 737 คน [01 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อน้ำรถยนต์พร้อมถอดและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 736 คน [01 ก.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน นจ 160 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 741 คน [21 มิ.ย. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน นจ 160 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 732 คน [21 มิ.ย. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 748 คน [11 มิ.ย. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน กธ 7706 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 735 คน [10 มิ.ย. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ ทะเบียน กธ 7706 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 725 คน [10 มิ.ย. 62]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 :: อ่าน 738 คน [05 มิ.ย. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลระบบ Server ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและแม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 742 คน [31 พ.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 734 คน [30 พ.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 729 คน [30 พ.ค. 62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 731 คน [30 พ.ค. 62]
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24|