Untitled Document
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 :: อ่าน 753 คน [06 ธ.ค. 59]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง :: อ่าน 744 คน [08 พ.ย. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนตุลาคม 2559 :: อ่าน 757 คน [07 พ.ย. 59]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ :: อ่าน 737 คน [04 พ.ย. 59]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :: อ่าน 776 คน [03 พ.ย. 59]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน :: อ่าน 762 คน [28 ต.ค. 59]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา :: อ่าน 763 คน [28 ต.ค. 59]
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 :: อ่าน 758 คน [27 ต.ค. 59]
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ :: อ่าน 787 คน [18 ต.ค. 59]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ :: อ่าน 759 คน [17 ต.ค. 59]
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก :: อ่าน 778 คน [12 ต.ค. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือน มิถุนายน 2559 :: อ่าน 767 คน [12 ต.ค. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือน กรกฎาคม 2559 :: อ่าน 764 คน [12 ต.ค. 59]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) :: อ่าน 766 คน [30 ก.ย. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนสิงหาคม 2559 :: อ่าน 760 คน [05 ก.ย. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือน พฤษภาคม 2559 :: อ่าน 778 คน [13 มิ.ย. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือน เมษายน 2559 :: อ่าน 774 คน [13 มิ.ย. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือน มีนาคม 2559 :: อ่าน 774 คน [13 มิ.ย. 59]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559 :: อ่าน 764 คน [13 มิ.ย. 59]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ :: อ่าน 890 คน [25 เม.ย. 59]
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24|