Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 725 คน [28 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กจ 7240 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 742 คน [28 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 746 คน [27 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 739 คน [16 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายชาร์ต IPAD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 732 คน [16 ส.ค. 61]
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 33 รายการ ครั้งที่ 2 :: อ่าน 786 คน [15 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumnens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 740 คน [15 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ติดตั้งพร้อมรื้อถอน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 743 คน [15 ส.ค. 61]
ราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ติดตั้งพร้อมรื้อถอน จำนวน 5 เครื่อง :: อ่าน 747 คน [15 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 740 คน [15 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 734 คน [07 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ตำบลจัดการสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 742 คน [07 ส.ค. 61]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 :: อ่าน 740 คน [07 ส.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 740 คน [02 ส.ค. 61]
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด :: อ่าน 726 คน [16 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรองเท้าบู๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 743 คน [16 ก.ค. 61]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนมิถุนายน 2561 :: อ่าน 737 คน [05 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง :: อ่าน 753 คน [04 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาเจาะจง :: อ่าน 751 คน [04 ก.ค. 61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 750 คน [04 ก.ค. 61]
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24|