Untitled Document
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 2 คน [06 พ.ค. 64]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคลัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: อ่าน 2 คน [05 พ.ค. 64]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการทะเบียน กธ 7706 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 3 คน [27 เม.ย. 64]
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างปรับปรุงสีอาคาร (บริหาร,ฝึกอบรม,ห้องพัก,โรงอาหาร) :: อ่าน 2 คน [15 มี.ค. 64]
ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ :: อ่าน 22 คน [10 มี.ค. 64]
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ :: อ่าน 23 คน [08 มี.ค. 64]
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคลัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :: อ่าน 19 คน [08 มี.ค. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: อ่าน 23 คน [05 มี.ค. 64]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระยะ รถยนต์ราชการทะเบียน นจ 160 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 0 คน [05 มี.ค. 64]
: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง :: อ่าน 27 คน [19 ก.พ. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนมกราคม 2564 :: อ่าน 18 คน [05 ก.พ. 64]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 0 คน [29 ม.ค. 64]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 0 คน [20 ม.ค. 64]
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: อ่าน 13 คน [06 ม.ค. 64]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงป.2563 :: อ่าน 21 คน [05 ม.ค. 64]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานคัดเลือก อส.ระดับเขต และระดับภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 30 คน [29 ธ.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 33 คน [29 ธ.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 29 คน [29 ธ.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 0 คน [29 ธ.ค. 63]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานคัดเลือก อสม.ระดับเขต และระดับภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: อ่าน 0 คน [29 ธ.ค. 63]
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24|