ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลพื้นฐาน พนส.ภาคใต้ 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ต.ค. 2561
2 แผนปฏิบัติและควบคุมกำกับงานประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ก.ค. 2560
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ก.ค. 2560
4 คำสั่งสำนักมอบหมายงาน ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 พ.ย. 2559
5 แผนควบคุมกำกับการดำเนินการ ปรับเป้าหมาย 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 พ.ย. 2559
6 สรุปผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 พ.ย. 2559
7 คู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
67
17 ส.ค. 2559
8 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 มี.ค. 2559
9 แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานตามตัวชี้วัด 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
17 มี.ค. 2559
10 คู่มือ KPIs รายตำแหน่ง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2