ยุทธศาสตร์ศูนย์ สช.
เรื่อง : วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักที่เสริมสร้างให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนที่พอเพียงและพึ่งตนเองได้ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี”
  รายละเอียด : -
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1416 คน