โปสเตอร์รณรงค์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ "ดื่มแล้วขับ ตรวจจับแอลกอฮอล์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 787 คน