ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคลัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคลัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 77 คน