ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
  รายละเอียด : ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน