ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (สขร.) เดือนพฤศจิกายน 2562
  รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน