สัญญา  สัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ
 
Untitled Document
ยังไม่มีข้อมูล
กำลังแสดงหน้า :