กิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
รายละเอียด :
     นางวีณาพร สำอางศรี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการบูรณาการงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและงาน พชอ.ในระดับจังหวัด - รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 11 ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตามนโนบายของผู้บริหารต่อไป ณ ห้องประชุมพวงชมพู
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564    อ่าน 111 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**