กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ ภาคใต้
รายละเอียด :
    นางวีณาพร สำอางศรี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนักวิชาการสาธารณสุขร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนแห่งชาติ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด/อำเภอ ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมพวงชมพู
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**