กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีว
รายละเอียด :
    นางวีณาพร สำอางศรี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายวสุพล ฤทธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม, ดร.วิเชียร ไทยเจริญ นักวิชาการอิสระ, นายสุรเชษฐ์ เชตุทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ, นางรุจรา เพ็ชรสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดระนอง ณ.โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี นพ.สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นประธานในการเปิดการประชุม ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ/รพ./รพ.สต., ตัวแทนจากเทศบาล/อบต., ตัวแทนภาคสังคม, ทหาร-ตำรวจ, ตัวแทนภาคการศึกษา และแกนนำ อสม.ในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดระนอง


 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**