เครือข่ายศูนย์ฯ สช.
^-^ ยินดีต้อนรับสู่... ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช เลขที่ 13 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จํานวนข่าวทั้งหมด 81 ข่าว ค้นหา

ลำดับที่ เรื่อง ผู้ประกาศ ลงเมื่อวันที่ อ่าน
101 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายเร่งพัมนาศักยภาพอาสาสมัครส ทิพวรรณ 14 พ.ย. 2551 51
100 หลักสูตรการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี 52 ทิพวรรณ 14 พ.ย. 2551 214
099 ประกาศสอบราคา ทิพวรรณ 14 พ.ย. 2551 66
098 แบบประเมินการคัดเลือก อสม. สาขาอนามัยแม่และเด็ก ทิพวรรณ 3 พ.ย. 2551 132
097 เกณฑ์ประเมินครอบครัวอบอุ่น ทิพวรรณ 3 พ.ย. 2551 174
096 แบบประเมินการคัดเลือก อสม.ปี 52 ทิพวรรร 28 ต.ค. 2551 98
095 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำแผนที่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทิพวรรณ 27 ต.ค. 2551 91
094 แนวทางการคัดเลือก อสม.ปี 2552 ทิพวรรณ 24 ต.ค. 2551 124
092 เอกสารการสัมมนา "30 ปีสาธารณสุขมูลฐาน" ทิพวรรณ 16 ก.ย. 2551 124
091 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ : บทบาท อสม.ดีเด่นฯ ทิพวรรณ 2 ก.ค. 2551 155
090 แผนสุขภาวะเครื่องมือสู่การสร้างสุขระดับท้องถิ่น 28 พ.ค. 2551 145
089 แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์????? ทิพวรรณ 2 พ.ค. 2551 154
087 เปลี่ยนแปลงสถานที่คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาค ทิพวรรณ 24 ม.ค. 2551 178
084 เปิดซองสอบราคา ทิพวรรณ 22 ม.ค. 2551 155
083 แนวทางการคัดเลือก อสม. ปี 2551 ทิพวรรณ 18 ม.ค. 2551 235
082 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายสู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ครูแอน 13 ธ.ค. 2550 212
081 การอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ อสม.รุ่น 2 ครูแอน 10 ต.ค. 2550 199
080 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพสตรี ครูแอน 10 ต.ค. 2550 206
079 แจ้งรายละเอียดรายงานการคัดกรอง ทิพวรรณ 24 ส.ค. 2550 155
077 แผนการอบรมฟื้นฟู อสม. ปี 2550 ศศิจริญญา อำม์พรพันธ์ 1 ส.ค. 2550 250
กำลังแสดงหน้าที่ 3/5       [ 1 2 3 4 5 ]