เครือข่ายศูนย์ฯ สช.
^-^ ยินดีต้อนรับสู่... ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช เลขที่ 13 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จํานวนข่าวทั้งหมด 81 ข่าว ค้นหา

ลำดับที่ เรื่อง ผู้ประกาศ ลงเมื่อวันที่ อ่าน
166 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อสม.เพื่อผู้สูงวัย สายใยรักครอบครัว-ชุมชน 17 ก.ค. 2552 10
165 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อสม.เพื่อผู้สูงวัย สายใยรักครอบครัว-ชุมชน ( ส่วนที่ 3 ) 17 ก.ค. 2552 10
164 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อสม.เพื่อผู้สูงวัย สายใยรักครอบครัว-ชุมชน ( ส่วนที่ 2 ) 17 ก.ค. 2552 8
163 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อสม.เพื่อผู้สูงวัย สายใยรักครอบครัว-ชุมชน ( ส่วนที่ 1 ) 17 ก.ค. 2552 10
162 คู่มือประชาชน "รู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009" ทิพวรรณ 17 ก.ค. 2552 9
159 คู่มือประชาชนเรื่อง "ไข้หวัดใหญ่" ครูแอน 16 ก.ค. 2552 17
157 แผ่นพับบทบาท อสม.ในการเผ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 ในชุมชน ทิพวรรณ 25 มิ.ย. 2552 49
156 คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ทิพวรรณ 13 พ.ค. 2552 40
155 ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ด้วยสุขบัญญัติ อ.แอน 11 พ.ค. 2552 47
154 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) ประจำปี 6 พ.ค. 2552 56
153 อนามัยโลกชี้ อาจได้เห็นการเตือนภัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เม็กซิโกระดับ 6 1 พ.ค. 2552 36
152 สธ.ปรับความเข้มมาตรการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก ระดับ 5 30 เม.ย. 2552 31
151 สธ. กดปุ่ม 30 เมษายน จ่ายเงินตอบแทน อสม.ทั่วประเทศ 30 เม.ย. 2552 36
149 อสม. ชุมพรได้รับค่าตอบแทนเดือนแรกแล้ว ทิพวรรณ 30 เม.ย. 2552 40
148 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ อสม. เชิงรุก ทิพวรรณ 30 เม.ย. 2552 58
147 ใบสำคัญรับเงิน ทิพวรรณ 24 เม.ย. 2552 56
146 แบบรายงานแผน / ผลการดำเนินงานของ อสม. ทิพวรรณ 24 เม.ย. 2552 78
145 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข "เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. ทิพวรรณ 24 เม.ย. 2552 44
144 ตัวอย่างโครงการ ( เบิกงบประมาณจาก อบจ. ) ทิพวรรณ 24 เม.ย. 2552 40
143 ยอดงบประมาณในการจัดสรรงบแต่ละจังหวัด ทิพวรรณ 24 เม.ย. 2552 21
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5       [ 1 2 3 4 5 ]